Showing all 7 results

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm công nghiệp Hà Nội – TPHCM:

  • Sử dụng led thanh 7 đoạn để hiển thị.
  • Sử dụng cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm có sai số đến 0.005
  • Sử dụng nguồn điện 220v rất tiện dụng.

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm:

  • Đo lường trực tiếp nhiệt độ và độ ẩm môi trường để có những báo cáo và điều chỉnh phù hợp.
  • Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm hiện tại một cách rõ ràng, trực quan mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng quan sát được.
  • Ngoài ra chúng tôi thiết kế chế tạo các sản phẩm đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm công nghiệp cỡ lớn theo yêu cầu đa dạng về nội dung và kích thước phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm phù hợp với:

  • Nhà máy sản xuất công nghiệp
  • Các nhà xưởng và  sản xuất lớn cần quan sát thời gian và nhiệt độ môi trường làm việc.
  • Nhà kho yêu cầu hiển thị về nhiệt độ độ ẩm.

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm công nghiệp

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ – KYB 0 (0)

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm công nghiệp

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ – SEOJIN 0 (0)

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm công nghiệp

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm – HITECHLINK 0 (0)

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm công nghiệp

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm – VIETENERGY 0 (0)

Đồng hồ điện tử cỡ lớn

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Sakurai 0 (0)