Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ – KYB

Tên sản phẩm: Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ

Model sản phẩm:  KYB – VNA