Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm – HITECHLINK – VNA

Tên sản phẩm: Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm

Model sản phẩm:  HITECHLINK – VNA