Showing all 10 results

Bộ đếm sản phẩm dùng để:

  • Đếm số lượng sản phẩm hoàn thành của công nhân một cách chính xác.
  • Đếm số lượng sản phẩm trên băng chuyền, băng tải.
  • Đếm số sản phẩm hoàn thành của máy, dây chuyền.

Bộ đếm sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian thống kê cuối ca sản xuất.

Bộ đếm sản phẩm sử dụng các loại cảm biến đếm sản phẩm như cảm biến quang, cảm biến từ, cảm biến tiệm cận…. để đếm số lượng sản phẩm.

Bộ đếm sản phẩm có khả năng kết nối không dây với phần mềm trên máy tính giúp cập nhật sản lượng liên tục tại thời điểm hiện tại.

Bộ đếm sản phẩm được thiết kế phù hợp cho từng nhà máy, từng dây chuyền sản xuất….

Bộ đếm sản phẩm được thiết kế hiển thị từ 3 đến 6 số phù hợp với giá trị sản lượng, năng suất cần hiển thị cho từng nhà máy.

VNA thiết kế, sản xuất, chế tạo các loại bộ đếm sản phẩm chuyên phục vụ cho mục đích kiểm soát và đo đếm số lượng sản phẩm, hiển thị rõ ràng, chính xác số sản phẩm sản xuất được tại thời điểm hiện tại.