Showing 1–12 of 13 results

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp Hà Nội – TPHCM

  • Hiển thị liên tục mục tiêu và năng suất đạt được tại thời điểm hiện tại.
  • Nhà quản lý cũng như công nhân sản suất biết được tình trạng sản xuất hiện tại để có những điều chỉnh phù hợp với tiến độ sản xuất.
  • Tạo động lực làm việc liên tục góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.
  • Giải phóng thời gian, công sức cho việc tổng hợp báo cáo năng suất nhờ việc kết nối với máy tính.
  • Tự động trích suất dữ liệu báo cáo và lưu trữ dữ liệu tự động.

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp có khả năng kết nối cảm biến,plc, nút nhấn để tăng sản lượng.

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp gồm có:

  • Bảng hiển thị led đơn giản.
  • Bảng hiển thị led kết nối với máy tính bằng hệ thống không dây
  • Bảng hiển thị LCD kết nối máy tính bằng hệ thống không dây

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Bảng điện tử báo sản lượng – Công ty Vũ Đại Phát 0 (0)

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Bảng điện tử báo sản lượng – Công ty Vũ Đại Phát 0 (0)

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Bảng Điện Tử Năng Suất – SUMIHANEL 5 (50)

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Bảng hiển thị sản lượng – BSL – VNA 0 (0)

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Bảng hiển thị thông tin sản xuất – METROFA – VNA 0 (0)

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Bảng liên lạc kết quả đo – RHYTHM PRE – VNA 0 (0)

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Bảng thông tin năng suất – ROKI – VNA 0 (0)

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Bảng tiến độ dự án kinh doanh 0 (0)

Bảng điện tử năng suất nhà máy công nghiệp

Lắp đặt bảng Sản Lượng VIPIC1 0 (0)