Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Sakurai

Tên sản phẩm: Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm

Model sản phẩm:  SAKURAI – VNA