Bảng điện tử báo sản lượng – Công ty Vũ Đại Phát

Bảng điện tử báo sản lượng – Công ty Vũ Đại Phát, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Theo dõi sản lượng theo thời gian thực, trực quan trên màn hình LED lớn. Cập nhật dữ liệu tự động từ hệ thống MES/ERP, đảm bảo chính xác.