Bảng điện tử báo sản lượng – Công ty Vũ Đại Phát

Công ty Vũ Đại Phát đã hợp tác với Vnatech – nhà cung cấp uy tín về giải pháp giám sát sản xuất, để lắp đặt bảng điện tử báo sản lượng hiện đại