Bộ đếm suất ăn công nghiệp 2 dòng- Meiko – VNA

Tên sản phẩm: Bộ Đếm Suất Ăn Công Nghiệp

Model sản phẩm:  Meiko – VNA