Bộ đếm sản phẩm kèm đồng hồ – Ariston

Tên sản phẩm: Bộ đếm sản phẩm tích hợp đồng hồ thời gian.

Model sản phẩm: Ariston – VNA