Bảng Led theo dõi năng suất chuyền may – Victory

Bảng Led theo dõi năng suất chuyền may gia công suất khẩu, giá tốt, bảo hành dài hạn.

Model sản phẩm: Victory – VNA