Bảng Hiển Thị Năng Suất Ngành May, Chuyền May – Far East Foam 1, 2

Tên sản phẩm: Bảng Hiển Thị Năng Suất Ngành May, Chuyền May

Model sản phẩm: Far East Foam 1 – VNA

Far East Foam 2 – VNA