Bảng theo dõi năng suất chuyền may gia công – ABC

Chuyên thiết kế, sản xuất trực tiếp bảng theo dõi năng suất chuyền may gia công xuất khẩu bảo hành dài hạn.

Model sản phẩm: ABC – VNA