Hệ Thống Quản Lý Năng Suất Chuyền May Futaba

Tên sản phẩm: Hệ thống quản lý, theo dõi thông tin năng suất dây chuyền nhà máy may nội thất da xuất khẩu.

Model sản phẩm: Futaba – VNA