Bảng Led hiển thị năng suất chuyền may – AUSTRALIA

Tên sản phẩm: Bảng Led Hiển Thị Năng Suất Chuyền May

Model sản phẩm: AUSTRALIA – VNA