Đồng hồ điện tử đếm ngược ngày hoàn thành tiến độ dự án

Bảng điện tử, đồng hồ điện tử đếm ngược ngày, đếm ngược thời gian, theo dõi tiến độ triển khai dự án, tiến độ thi công công trình…