Bảng thông tin sản xuất chuyền may 3 dòng MISO

Bảng thông tin sản xuất chuyển may 3 dòng đơn giản, hiệu quả, giá tốt, được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường.

Model sản phẩm: MISO – VNA