Showing all 10 results

Bộ đếm sản phẩm dùng để:

  • Đếm số lượng sản phẩm hoàn thành của công nhân một cách chính xác.
  • Đếm số lượng sản phẩm băng tải.
  • Đếm số sản phẩm hoàn thành của máy.

Giúp tiết kiệm thời gian thống kê cuối ca sản xuất…

Bộ đếm sản phẩm dùng cảm biến tiệm cận để đếm số lượng sản phẩm.

Bộ đếm có khả năng kết nối với máy tính bằng hệ thống không dây giúp cập nhật sản lượng tới thời điểm hiện tại.

Bộ đếm sản phẩm được thiết kế phù hợp cho từng nhà máy, từng dây chuyền sản xuất….

Bộ đếm được thiết kế hiển thị từ 3 đến 6 số phù hợp với sản lượng hiển thị cho từng nhà máy.

VNA thiết kế, sản xuất, chế tạo các loại bộ đếm chuyên phục vụ cho mục đích kiểm soát và đo đếm số lượng sản phẩm, hiển thị rõ ràng, chính xác số sản phẩm sản xuất được tại thời điểm hiện tại.

0903418369