Phần mềm quản lý năng suất và sản lượng tự động – Nhà máy Leo Floor

Phần mềm quản lý năng suất và báo cáo sản lượng của Vnatech tích hợp các tính năng thông minh cho phép bạn thu thập dữ liệu về sản xuất, theo dõi tiến độ công việc và tự động tạo báo cáo chi tiết,…