Bảng theo dõi năng suất sản lượng chuyền may da giày

Tên sản phẩm: Bảng theo dõi năng suất sản lượng chuyền may da giày xuất khẩu giá tốt toàn quốc

Model sản phẩm: DA GIAY VINH PHUC – VNA